Sanok

Sanok (pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Najstarsza wzmianka o grodzie w Sanoku pochodzi z roku 1150 i została spisana w ruskim Latopisie Hipackim. Miasto królewskie lokowane w 1339 roku położone było w XVI wiekuMiasto zostało założone w 1339 r. przez księcia Jerzego. Od XV w. do XVIII w., miasto było miejscem odbywania się sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego. W tamtym czasie miasto walczyło z pożarem, który zniszczył miasto niemal doszczętnie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz