Socrealizm

Socrealizm – kierunek w sztuce, istniejący od 1934 roku w ZSRS, a następnie we wszystkich krajach socjalistycznych. Był podstawową i jedyną metodą twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych. Inne nurty w sztuce były zwalczane jako wynaturzenia, a artyści, którzy odmawiali poddania się kanonowi socrealizmu byli narażani na represje. Socrealizm stosowany był w literaturze, malarstwie rzeźbie i architekturze. W Polsce socrealizm wprowadzono od 1949 roku pod presją Włodzimierza Sokorskiego, a najsłynniejszym jego przykładem jest warszawski Pałac Kultury i Nauki. Propagatorką socrealizmu była też Janina Broniewska.

« Powrót do Leksykonu