SPD

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza niemiecka partia polityczna wśród istniejących oraz jedna z najstarszych i największych partii politycznych na świecie, obchodziła w 2013 roku swoją 150. rocznicę powstania. Została założona w 1863 roku i do 1891 roku funkcjonowała pod nazwą Socjalistyczna Partia Robotnicza. Założenia i program polityczny oparte są na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych. Jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna. Partia zakłada, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa. Jedną z liderek partii w początku XX wieku była Róża Luksemburg.

« Powrót do Leksykonu