Sulejówek

Sulejówek – miasto w województwie mazowieckim.. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.

Pierwsze wzmianki o Sulejówku pochodzą z 1526 roku. W aktach wcielonych do Korony ziem mazowieckich była wzmianka o wsi szlacheckiej Sulewo. Istniało w niej kilka chat i karczma. W okresie II wojny światowej w budynkach instytutu mieściło się centrum hitlerowskiego wywiadu na Front Wschodni. Podczas kampanii wrześniowej, 15 września 1939 roku, w odwecie za zabicie oficera Wehrmachtu, Niemcy dokonali pacyfikacji Cechówki (dzisiaj część Sulejówka), mordując ok. 100 osób. 27 września 1939 roku gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba parafował w Szkole Podstawowej nr 1 (obecnie Miejskie Przedszkole nr 1) warunki kapitulacji Warszawy. W 1958 roku został osiedlem miejskim w powiecie otwockim. W 1962 roku osiedle Sulejówek otrzymało prawa miejskie.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz