Isakowicz-Zaleski Tadeusz

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – ur. 7 września 1956 r. w Krakowie, polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, historyk Kościoła, wieloletni uczestnik opozycji antykomunistycznej w PRL, poeta i publicysta. Przez całe lata 80. był represjonowany przez SB. W 1985 roku został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB. Wystąpił z postulatem ujawnienia konfidentów SB działających wśród duchowieństwa. Ks. Isakowicz-Zaleski to aktywny działacz środowiska ormiańskiego, popularyzator wiedzy o historii i kulturze Ormian. Jest też opiekunem niepełnosprawnych i współzałożycielem Fundacji im. Brata Alberta. Od wielu lat zabiega o należyte upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i UPA na Wołyniu.

« Powrót do Leksykonu