Adorno Theodor

Theodor Adorno (ur. 11 września 1903 we Frankfurcie nad Menem, zm. 6 sierpnia 1969 w Visp w Szwajcarii) – niemiecki filozof, socjolog, teoretyk muzyki i kompozytor, czołowy myśliciel tzw. szkoły frankfurckiej i współtwórca teorii krytycznej (wraz z Maxem Horkheimerem).

Uznawany za „filozofa społecznego”. Myśl prezentowana przez Theodora Adorno była przedmiotem krytyki nawet wśród środowiska lewicy, a zwłaszcza wśród klasycznych komunistów, którzy zarzucali mu odejście i wynaturzenie pierwotnej myśli Włodzimierza Lenina. Adorno był zdania, że kultura społeczeństw rządzi się takimi samymi prawami, jak każda zautomatyzowana dziedzina, np. proces produkcyjny w fabryce. W tym celu można wykorzystać ten obszar funkcjonowania człowieka do osiągnięcia własnych celów, w tym wypadku do walki z burżuazją. Myślicielowi zarzucano, że pomimo tego, iż propaguje przedleninowską myśl marksistowską, to sam żyje na wysokim poziomie i pławi się w luksusie.

« Powrót do Leksykonu