Muntzer Thomas

Thomas Muntzer – ur. w 1489 lub 1490 r. w Stolberg, zm. 27 maja 1525 r. w Mühlhausen, anabaptysta, jeden z pierwszych przywódców reformacji protestanckiej i teolog ewangelicki. Początkowo był zwolennikiem Marcina Lutra, a następnie stanął w opozycji do niego. Był ideolog i przywódcą wojny chłopskiej w Niemczech. Wzywał do walki z bronią w ręku o realizację „Królestwa Bożego” na ziemi, które rozumiał jako bezklasowe społeczeństwo oparte na wspólnocie dóbr. Thomas Munzer był przez Karola Marksa nazywany prekursorem komunizmu.

« Powrót do Leksykonu