Trybuna Robotnicza

Trybuna Robotnicza – śląski dziennik Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, była to jedna z największych gazet regionalnych ukazujących się w Polsce w latach 1945-2004. W latach 1966-1972 redaktorem naczelnym był Maciej Szczepański. Pod jego kierownictwem stała się wielkonakładowym dziennikiem o znaczeniu ogólnopolskim.

« Powrót do Leksykonu