Turek

Turek – miasto w województwie wielkopolskim. Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1136 jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1341. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W okresie międzywojennym uruchomiono połączenie kolejowe. W latach 1926–1931 odbywały się w mieście strajki włókniarzy. We wrześniu 1939 roku wcielony do Rzeszy.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz