Czaki Tytus

Tytus Wincenty Czaki (ur. 4 stycznia 1888 w Ciechocinku, zm. 24 stycznia 1944 w Warszawie) – polski działacz niepodległościowy, legionista.

W 1905 wstąpił do PPS. Został aresztowany i skazany na dożywotnią katorgę na Syberii za działalność niepodległościową. W 1905 zbiegł z Kireńska do Krakowa. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. W latach 1916-1918 w Krakowie współpracował z redakcją „Kultury Polskiej”. W wolnej Polsce był redaktorem naczelnym „Ziemi Lubelskiej”, współzakładał również tygodnik „Polesie”. Sprawował funkcję prezydenta Brześcia nad Bugiem, a później Włocławka. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji. 5 stycznia 1944 aresztowany przez Gestapo, przebywał na Pawiaku, rozstrzelany w ruinach getta warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1930)

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz