Działyński Tytus

Tytus DziałyńskiTytus Działyński – ur. 24 grudnia 1796 r. w Poznaniu, zm. 12 kwietnia 1861 r. w Poznaniu, polski arystokrata – hrabia, działacz polityczny, mecenas sztuki, wydawca źródeł historycznych. Jako jeden z pierwszych Wielkopolan zgłosił się do szeregów Powstania listopadowego. Za udział w Powstaniu został ukarany konfiskatą majątku. W 1839 roku wygrał proces z rządem Prus o jego zwrot. Działał na rzecz utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, jedną z sal swojego poznańskiego pałacu przeznaczył na publiczne odczyty z różnych dziedzin. Był jednym z twórców Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Kolekcjonował rękopisy i starodruki, które zachowały się w bibliotece zamku w Kórniku.

« Powrót do Leksykonu