Fydrych Waldemar

Waldemar Fydrych ps. Major – ur. 8 kwietnia 1953 r. w Toruniu, polski happener, lider Pomarańczowej Alternatywy, artysta i pisarz. Studiował historię i historię sztuki we Wrocławiu, gdzie był jednym z inicjatorów i przywódcą ruchu Pomarańczowa Alternatywa. Znany głównie dzięki tej działalności w latach 80. W tym czasie używał żartobliwego tytułu „komendanta Twierdzy Wrocław”. Przydomkiem „Major” zaczął posługiwać się, kiedy stawił się przed Wojskową Komendą Uzupełnień, która wezwała go do odbycia służby wojskowej. Przed komisją stawił się w mundurze majora, a swego rozmówcę w stopniu majora nazywał pułkownikiem. Dzięki temu uznano Waldemara Fydrycha za niezrównoważonego umysłowo i nie powołano go do wojska.

« Powrót do Leksykonu