Blumsztajn Seweryn

Seweryn BlumsztajnSeweryn Blumsztajn – ur. 2 maja 1946 r. we Wrocławiu, polski dziennikarz żydowskiego pochodzenia. Był członkiem tzw. walterowców. W 1965 roku aresztowano go na kilkanaście dni za rozprowadzanie „Listu do Partii”, autorstwa m.in. Jacka Kuronia. Uczestnik wydarzeń Marca 68, współorganizator wiecu w Warszawie. Ponownie aresztowany i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności. Zwolnienie uzyskał w lipcu 1969 roku na mocy amnestii.

Od 1976 roku współpracował z KOR. Brał udział w szeregu akcji protestacyjnych opozycji w PRL.  Wykazał się niezłomną postawą wobec inwigilacji przez SB, mimo, że był jednym z najbardziej szykanowanych opozycjonistów. W 1989 roku wszedł w skład redakcjiGazety Wyborczej”. Znany ze swoich lewicowych i antylustracyjnych poglądów.

« Powrót do Leksykonu