Jagiełło Władysław

Władysław JagiełłoWładysław Jagiełło – ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku, wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, od 1386 roku mąż Jadwigi Andegaweńskiej i iure uxoris król Polski, najwyższy książę litewski w latach 1401–1434. Wnuk Giedymina, założyciel dynastii Jagiellonów.

W 1385 zawarł z Polską unię w Krewie, zobowiązując się do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy oraz poślubienia królowej polskiej Jadwigi Andegaweńskiej w zamian za tron polski, który objął rok później. W latach 1409-1411 prowadził wielką wojnę z zakonem krzyżackim i dowodził zwycięskimi wojskami polsko-litewskimi w bitwie pod Grunwaldem.

« Powrót do Leksykonu