Wojna polsko-rosyjska 1792 roku

Historia PolskiWojna polsko-rosyjska 1792 roku (zwana też wojną w obronie Konstytucji 3 Maja) – trwające od 18 maja do 27 lipca 1792 roku starcie wojsk Rzeczypospolitej z wojskami rosyjskimi, występującymi dla wsparcia Konfederacji targowickiej w celu obalenia ustroju wprowadzonego przez Konstytucję 3 Maja. Zakończyła się klęską, na której zaważyła w znacznym stopniu zdrada sojusznika pruskiego, który wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie wsparł działań polskich. Jej wynikiem był II rozbiór Polski.

« Powrót do Leksykonu