Zamek w Rawie Mazowieckiej

Zamek w Rawie Mazowieckiejzamek w widłach Rawki i Rylki w województwie łódzkim.

Został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego pod koniec XIV wieku. Zbudowany został na planie czworoboku na kamiennym fundamencie. W rogach znajdowały się baszty. Całość była otoczona fosą, a na zamek można było się dostać tylko mostem zwodzonym. Miał za cel chronienie południowej części granicy Mazowsza. W 1507 roku miał miejsce pożar, po którym zamek został odbudowany i dodatkowo ufortyfikowany przeciwko atakom artylerii. Splądrowany i wysadzony w powietrze podczas potopu szwedzkiego. W 1789 roku były próby ratowania zdewastowanego zamku, ale z powodu rozbiorów Polski, do nich nie doszło. Obecnie w miejscu pierwotnej warowni stoi odrestaurowana baszta z odtworzonymi krótkimi fragmentami murów. Pozostały też niewielkie szczątki muru na całej długości dawnego założenia.

« Powrót do Leksykonu