Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka – miasto w województwie łódzkim.  Po raz pierwszy osada wspomniana w 1249 roku.w W XIV wieku kasztelania i stolica ziemi rawskiej. Prawa miejskie miejscowość zyskuje przed 1321 rokiem. Od XV wieku rozwój gospodarczy. Od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Podczas I wojny światowej w latach 1914–1915 na linii frontu, całkowicie zniszczona. W 1919 i 1931 strajki chłopskie (tak zwane marsze głodnych chłopów).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz