Zamek w Zawichoście

Zamek w Zawichościezamek królewski w województwie świętokrzyskim. Nie zachował się do czasów współczesnych.

Został wzniesiony ok. połowowy XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego w miejscu drewnianego zamku z XIII wieku. Był zbudowany z cegły i znajdował się na miejscu dawnego grodu broniącego przeprawy przez Wisłę, otoczony odnogami tej rzeki. Wzniesiono go na planie kwadratu, którego dwa boki tworzone były przez budynki, a pozostałe dwa przez mury. Z źródeł pisanych wiadomo, że już w 1564 roku był poważnie zniszczony. W 1657 roku został spalony przez Szwedów. W 1678 roku częściowo odbudowany po potopie szwedzkim zamek rozebrano. W 1813 roku pozostałości zamku zostały zniszczone przez Wisłę, która zmieniła swój nurt i zalała ruiny. Na początku XX wieku przy niskim stanie wód, można było dostrzec jeszcze pozostałości murów.

« Powrót do Leksykonu