Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej

Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej – polskie stronnictwo polityczne będące równocześnie klubem parlamentarnym, jego pełna nazwa brzmiała „Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej Fiat Lux, zwane też Klubem Przyjaciół Konstytucji. Zostało założone 10 maja 1971 roku, jego celem było podtrzymywanie uchwalonej kilka dni wcześniej Konstytucji 3 Maja i dbanie o nienaruszanie jej postanowień. Jego członkami i założycielami byli m.in. podkanclerzy koronny ksiądz Hugo Kołłątaj, książę Józef Poniatowski, książę Adam Kazimierz Czartoryski, Jan August Cichocki, Antoni Madaliński, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki, Ignacy Wyssogota Zakrzewski.

« Powrót do Leksykonu