Złotów

Złotów  – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim.

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Złotowa pochodzą z neolitu. Za datę powstania miasta uznaje się 1370 rok. Wczesna nazwa Złotowa – Wielatowo wywodzi się od nazwy pomorskiego plemienia lechickiego Wieletów. Miasto nazywano również Wielatowem w XIV wieku. Jako datę powstania miasta wymienia się zapisek w kronice Janka z Czarnkowa z 1370 roku. Złotów był wielokrotnie niszczony, m.in. podczas potopu szwedzkiego i III wojny północnej. Podczas wojny trzynastoletniej w 1455 miasto zostało spalone przez Krzyżaków. W wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 roku miasto zostało zagrabione przez Królestwo Prus. W czasie II wojny światowej w latach 1939-1941 z miasta wysiedlono większość Polaków do Generalnego Gubernatorstwa.

« Powrót do Leksykonu