Geberalna Gubernia

Generalna Gubernia – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera obowiązującą od 26 października 1939 roku, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy. Generalne Gubernatorstwo podzielono na cztery (później pięć) jednostki administracyjne tzw. dystrykty: krakowski, lubelski, radomski, warszawski i galicyjski.

Było strukturą podporządkowaną całkowicie Rzeszy Niemieckiej, nieuznawaną na arenie międzynarodowej, o pewnych cechach parapaństwa, kontrolowaną i zdominowaną przez czynniki policyjne. Nie był to obszar cechujący się suwerennością ani nie wchodził w skład terytorialny III Rzeszy. Zamieszkała w nim ludność nie posiadała obywatelstwa Gubernatorstwa ani obywatelstwa Rzeszy. Obowiązywał polski porządek prawny określony przed wrześniem 1939 roku, z wyjątkiem określonych spraw odmiennie uregulowanych przez władze niemieckie.

« Powrót do Leksykonu