Związek Jaszczurczy

Związek Jaszczurczy – tajna organizacja szlachty z ziemi chełmińskiej założona 24 lutego 1397 roku w Radzyniu Chełmińskim w celu obrony przed uciskiem krzyżackim. Nazwę Związek Jaszczurczy przyjęła też polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1939-1942, w czasie II wojny światowej. 20 września 1942 roku, z połączenia Związku Jaszczurczego i secesjonistów z NOW oraz mniejszych organizacji o charakterze narodowym powstały Narodowe Siły Zbrojne.

« Powrót do Leksykonu