Kowalski Jacek

Jacek KowalskiJacek Kowalskipoeta, bard, historyk sztuki i tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski. Ukończył Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje tam jako adiunkt.  Prowadzi badania na temat architektury gotyckiej w Wielkopolsce. Jest autorem corocznej Szopki Bożonarodzeniowej wystawianej od 1988 roku w Duszpasterstwie Akademickim OO. Dominikanów w Poznaniu przez Teatrzyk Towarzyski oraz sztuk scenicznych o tematyce historycznej. Pisze też scenariusze sztuk historycznych, jest publicystą „Naszego Dziennika”.  Jest wykonawcą własnych piosenek z zespołami Monogramista JK i Klub Świętego Ludwika.

Zobacz również: Jacek Kowalski – muzyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *