Wincenty z Kielczy

Wincenty z Kielczy – ur. około 1200, zm. 2 stycznia 1261 lub 1262 r., polski poeta tworzący po łacinie, kompozytor, hagiograf św. Stanisława i historiograf, kanonik krakowski, dominikanin. Urodził się w rodzinie rycerskiej we wsi Kielcza koło Strzelec Opolskich. Pierwsze nauki pobierał w krakowskiej szkole katedralnej. Początkowo był księdzem świeckim, związanym zrazu z kolegiatą kielecką. W roku 1217 i 1222 był kapelanem biskupa krakowskiego, Iwona Odrowąża. W latach 1227–1235 był kanonikiem krakowskim. Później, prawdopodobnie po roku 1237 został dominikaninem i należał do konwentu krakowskiego. Prawdopodobnie w latach 1258–1260 był przeorem klasztoru i konwentu dominikanów w Raciborzu.

Był autorem 2 redakcji żywotu biskupa Stanisława ze Szczepanowa – „Vita minor (Żywot mniejszy)” i „Vita maior (Żywot większy)”, uczestniczył też w staraniach o jego kanonizację. „Żywot mniejszy” służył celom kanonizacyjnym, „Żywot większy” natomiast, będący jego rozszerzeniem został spisany kilka lat po kanonizacji podkreślał znaczenie świętego Stanisława w historii Polski i posiadał wymowę polityczno-ideową. Mistrz Wincenty propagował w tym dziele zjednoczenie rozbitej na dzielnice Polski. Był też autorem sławnego hymnu „Gaude Mater Polonia” i pierwszym znanym z imienia kompozytorem polskim.

Posłuchaj hymnu „Gaude Mater Polonia”.

Przeczytaj również: Wincenty z Kielc czy Wincenty z Kielczy?

Dodaj komentarz