1. Prolog (Contra Mundum)

[Powrót do tekstów z płyty Cześć i chwała bohaterom]

Contra Mundum - Cześć i chwała bohaterom

1. Prolog (Contra Mundum) [4:06] (muz. Norbert „Smoła” Smoliński – wykonanie Contra Mundum) – Adam Mickiewicz (fraza z dramatu „Dziady” cz.III, 1832 rok)/Stanisław Wyspiański (fragment dramatu „Wyzwolenie”, 1902 rok),
wstęp jako motto programu: myśl prof. Henryka Elzenberga zapisana w jego dzienniku pod datą 13 października 1951 roku

Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną,
bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu.
Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło,
ale w wartości tej sprawy.

profesor Henryk Elzenberg

PROLOG

Jeśli zapomnę o nich,
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.

Adam Mickiewicz – fragment dramatu „Dziady” cz.III

Ktokolwiek żyjesz w polskiej ziemi
i smucisz się, i czoło kryjesz,
z rękoma w krzyż załamanemi
biadasz — przybywaj tu — odżyjesz!

W przestrzeń rzucimy wielkie słowa,
tragiczną je ubierzem maską.
Ktokolwiek wiesz, co znaczy polska mowa,
przybywaj tu — odżyjesz Słowa łaską.

Przybywamy tu z zapowiedzią.
Tragiczną będzie nasza gra,
wyrzutem będzie i spowiedzią.

Przybywamy tu z zapowiedzią.
Tragiczną będzie nasza gra:
skarżeniem, chłostą i spowiedzią.

Przybywamy tu, przybywamy tu, przybywamy …

Stanisław Wyspiański – fragment dramatu „Wyzwolenie”

Dodaj komentarz