14. Marsz Powstańców (Jacek Kowalski)

[Powrót do tekstów z płyty Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863]

Jacek Kowalski - Idźmy! Śpiewy powstańcze 1863

14. Marsz Powstańców [4:32] (Wł. Wolski, wykonanie – Jacek Kowalski)

Za ojców, braci kości bielejące
W Sybiru śniegach, wśród Kaukazu skał
Sióstr, żon i matek naszych łzy gorące
Со wróg im hańbę w żywe oczy plwał
Za plemion całych zmarnowane lata
Со im w zepsuciu truto myśl i cześć
Za niecne jarzmo, cośmy wobec świata
Jęcząc i drzemiąc, mogli dotąd znieść

Ref.
Na bój, Polacy, na święty bój!
Wolności duch — to Boga miecz
Na bój, na bój! Nikczemny zbój
Jak zwierz spłoszony, pierzchnie precz

Za męczenników naszych krwawe płacze
Odbite głucho о więzienny sklep
Wygnańców naszych cierpienia tułacze,
Ich gorzki, bo z rąk obcych brany chleb
Za chytre prawa dla rodowej dumy
Gdy lud i pracę hańbił prawem car
Jak by dło kazał smagać, bo te tłumy
Nie ludzie jeszcze, według car skich kar

[Ref.]

Za rzeź bezbronnych, klęczących w ulicach
Z modlitwą jeszcze za ciemięzców swych
Za tych szlachetnych, co na szubienicach
Jakby złoczyńców, drgały ciała ich
Za bohaterów, których rozstrzelano
Gdy im szyderstwem wrógoprawca truł
Ofiarę, jak łza matek – nieskalaną
Półżywych potem zakopywał w dół

[Ref.]

Za wszystkie męki Polski, męki Litwy
W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk
Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy!
Zwyciężym jeśli nie opuścim rąk
Во biały orzeł i pogoń z aniołem
Opromieniony musi lot swój wznieść
Cześć tym, со umią z ludem walczyć społem!
Im Naród cały powie kiedyś: cześć!

[Ref.]

Dodaj komentarz