Bogarodzico Dziewico

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Pieśń jest interpretacją „Hymnu” Juliusza Słowackiego. Został napisany przez poetę w 1830 roku po wybuchu powstania listopadowego. Jest to pierwszy utwór o tematyce patriotycznej w twórczości przyszłego wieszcza. Był bardzo popularny w okresie powstania i przedrukowany w wielu gazetach i biuletynach. został on napisany i wydany w kilka dni od wybuchu powstania, na gorąco opisuje emocje i komentuje powstaniową rzeczywistość.

Odnosi się do dawnego symbolu patriotycznego i religijnego, do pieśni „Bogurodzicy”, która w pierwszej połowie XIX stulecia zyskiwała na popularności na fali silnych uczuć patriotycznych i romantycznej mody na średniowiecze. Posłuchaj też pieśni „Bogurodzica”, do której odnosi się wiersz Słowackiego.

Bogarodzico Dziewico

Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko Boża
Usłysz nas!
To ojców naszych śpiew
Wolności błyska zorza!
Wolności bije dzwon!
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron!

Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko nasza
Usłysz nas!
Niech ojców naszych Bóg
I nam królować raczy!
Wraz z Synem, Matko, Twym!
Bogarodzico!
Niech nam nie bluźni wróg
Ni wiary naszej tknie
Niech nam nie bluźni wróg
Ni wiary naszej tknie!
Bogarodzico Dziewico, Dziewico!
Usłysz nas, Matko nasza!
Usłysz nas

Dodaj komentarz