Jak długo w sercach naszych

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Autorem słów jest Konstanty Krumłowski, a muzyki ks. Władysław Piątkiewicz. Pieśń prawdopodobnie powstała w końcu XIX w., przeróbki tekstu dokonał ks. Władysław Gajda  w czasie powstań śląskich. Utwór był bardzo popularny w czasie plebiscytu w 1921 roku i budził ducha patriotycznego na Śląsku.

Jak długo w sercach naszych

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi

Ref.

Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak długo nasza Wisła
Do Gdańska płynie wciąż

Zwycięży Orzeł Biały
Zwycięży polski lud
Wiwat niech żyje Kraków
Nasz podwawelski gród

Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Tak długo w sercach naszych
Brzmi jego dźwięczny ton

[Ref.]

Jak długo na Wawelu
Brzmi zygmuntowski dzwon
Jak długo z gór karpackich
Rozbrzmiewa polski ton

[Ref.]

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać

[Ref.]

O wznieś się Orle Biały
O Boże spraw ten cud
Zwycięstwo polskiej sławy
Ogląda polski lud

[Ref.]

Jak długo nasza wiara
Rozgrzewa polską krew
Tak długo Polska cała
Bo Polak to jak lew

[Ref. (x2)]

Dodaj komentarz