Jędrusiowa dola

[Powrót do polskich pieśni patriotycznych]

Polskie pieśni patriotyczne

Piosenka dotyczy wyłonionego z konspiracyjnej grupy „Odwet” samodzielnego oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Skupiał głównie gimnazjalną, patriotyczną młodzież harcerską z Tarnobrzega i jego okolic. Twórcą „Jędrusiów” był phm. Władysław Jasiński pseud. „Jędruś”. Poległ podczas akcji w styczniu 1943 r. Miał wówczas 33 lata.

Jędrusiowa dola

Idzie wojsko poprzez wieś
Błoto, słota, siąpi deszcz
Leje deszcz jak z cebra
A to ci maniebry
A to ci żołnierka fest

[Ref.]
Jędrusiowa dola
Partyzancka dola
Będzie lepiej, pociesz się!

Skwar, spiekota, upał, kurz
Idziesz, sapiesz, ano cóż
Lato, teraz lato
Wygrzej dobrze gnaty
Przyjdzie zima będzie mróz

[Ref.]

Idzie wojsko poprzez wieś
Hej, dziewczyno, nie ciesz się
Długo nie zabawią
Pójdą i zostawią
Z Jędrusiami już tak jest

[Ref.]

 

Dodaj komentarz