Po co to robimy?

Są dwa kluczowe powody:

  1. Aby wysłać polską misję na podbój kosmosu.
  2. Aby obniżyć cenę gazu w Polsce.

Jeśli to pierwsze wyda się komuś śmieszne, to trudno. Jeśli to drugie wyda się niezrozumiałe, to wyjaśniamy:

Jesienią 2010 roku w imieniu rządu RP minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał skrajnie niekorzystną umowę, na mocy której ustalono, że Rosja dostarczać będzie Polakom drogi gaz przez długi czas. Wierzymy, że świadomy, aktywny naród nie dopuściłby do sytuacji, kiedy jego formalny przedstawiciel może dopuszczać się tak rażąco niegospodarnego rozporządzania narodowym mieniem. A nawet gdyby ktoś o nieposzlakowanej wcześniej opinii narodowym interesom sprzeniewierzył się niespodziewanie to świadomy i aktywny naród nie pozwoliłby takiemu człowiekowi wciąż sprawować funkcji publicznych i oczekiwałby na transmisję z procesu (jednocześnie organizując komórkę prawników, która próbowałaby unieważnić szkodliwą decyzję).

Przykład gazowy jest w istocie tylko przykładem. Jesteśmy – aby użyć nomenklatury z gospodarki rolnej – dojeni również w wielu innych kwestiach. Według naszej oceny, dzieje się to z powodu: nieświadomości oraz bierności. Bierność z mentalności lub/oraz nieświadomości. Chcemy zmienić polską mentalność i poprawić świadomość. Na szczęście nie jesteśmy sami. Rosną pokolenia Polaków świadomych i aktywnych, Polaków chętnych i odważnych. Spróbujemy, nam wszystkim, pomóc w kwestii, w której uważamy, że trzeba.

Dodaj komentarz