Mapa Polski

Mapa Polski 1945Zastanawiające jest jak wielu polskich patriotów, w tym zaangażowanych w działalność ruchu narodowego, używa w swojej symbolice konturów powojennej mapy Polski. Okradziony z Kresów kraj ma być symbolem polskości?

Oczywistym jest, iż od 1945 roku mapa Polski jest jaka jest i nie mamy wpływu na jej kształt. Należą do Polski od tego czasu zachodnie „Ziemie Odzyskane”, utraciliśmy natomiast ogromny teren wschodni, z kolebkami polskości takimi jak Lwów i Wilno. Dlaczego mielibyśmy ten kształt promować i się nim chlubić?

Konferencja w Jałcie potwierdzająca ustalenia z Teheranu była zdradą polskich interesów i jawną niesprawiedliwością wobec kraju, który oficjalnie II wojnę światową wygrał. Polacy protestowali przeciwko zatwierdzeniu przez Aliantów okrojonej Polski. Coś się zmieniło?

Mapa Polski z 1939r.

Polska w Europie w 1939r.

Tak, to jest oficjalna, aktualna mapa Polski, występuje w książkach, atlasach, internecie – są to nasze granice. Trudno byłoby nam odwoływać się do przedwojennej mapy Polski. Ale czy granice, właśnie te granice, musimy promować w patriotycznej symbolice? Czyż nie mamy biało-czerwonych barw flagi, dumnego orła czy innych „znaków rozpoznawczych” jak chociażby „skrzydlata” husaria?

Faktem jest przecież, że po wojnie Polska nazywała się oficjalnie Polską Rzeczpospolita Ludową, ale żaden patriota nie pomyślałby o tym, by skrótem PRL oznakować np. swoje wydawnictwo. Nie wszystko co aktualne musi być symbolem polskich patriotów. Wizerunku prezydenta Bronisława Komorowskiego nie widać np. na żadnej narodowej stronie, choć to aktualnie głowa państwa polskiego i oficjalnie Polak numer jeden.

Akceptujemy to, co się stało w wyniku wojny, bo innego wyjścia nie mamy. Może pewnego dnia mapa będzie inna, może Polska będzie większa – a może mniejsza? Dlaczego jednak utożsamiać ruch narodowy z kształtem granic Polski nakreślonym przez Józef Stalina?…

Na skandal zaś zakrawa łączenie obecnej mapy Polski ze znakiem „Polski Walczącej” czy symboliką Żołnierzy Wyklętych (tak, są takie grafiki!). Czy ostatni żołnierze II RP walczyli o Polskę bez Kresów?!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *