1791 r.: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

[ Powrót do historii Polski ] Uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną Konstytucją. Regulowała  ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja zniosła też prawo liberum veto. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji […]

Read more

1791 r.: Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

[ Powrót do historii Polski ]   Uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną Konstytucją. Miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Stanisław August Poniatowski od początku swojego panowania przystąpił […]

Read more