Szubin

[ Co warto zobaczyć w Polsce? ]

Polskie województwa

[ dolnośląskie ] [ kujawsko-pomorskie ] [ lubelskie ] [ lubuskie ] [ łódzkie ] [ małopolskie ] [ mazowieckie ]
[ opolskie ] [ podkarpackie ] [ podlaskie ] [ pomorskie ] [ śląskie ] [ świętokrzyskie ]
[ warmińsko-mazurskie ] [ wielkopolskie ] [ zachodniopomorskie ]

Szubin znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Połozony jest na zboczu rozległego wzniesienia Dziewicza Góra, nad rzeką Gąsawka i Białą Strugą. Ziemia szubińska obejmująca miasto i gminę Szubin, stanowi część Pałuk – regionu północno–wschodniej Wielkopolski. Nazwa ta wywodzi się od rodu Pałuków, który zamieszkiwał te ziemie w śwredniowieczu.

Najznaczniejszym przedstawicielem rodu był Sędziwój Pałuka. Był m.in. starostą bydgoskim, wielkopolskim i krakowskim, wojewodą kaliskim, za panowania Ludwika Węgierskiego także jednym z wielkorządców Królestwa, a także historycznym założycielem Szubina w XIV wieku.

Najstarszą budowlą w mieście jest kościół pod wezwaniem św. Marcina. W drugiej połowie XIV wieku został też zbudowany zamek, znajdujący się obecnie w ruinie. Miasto Szubin powstało obok zamku po prawej stronie rzeki Gąsawki. Było to niegdyś miasto szlacheckie i poza zamkiem nie posiadało murów obronnych.

Po rozbiorach Polski Szubin znalazł się w zaborze pruskim. Polscy mieszkańcy Szubina brali czynny udział w powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. W Powstaniu wielkopolskim toczyły się tu długie i krwawe walki, które decydowały o zwycięstwie całego powstania. Władze pruskie zostały z Szubina usunięte i miasto znalazło się w granicach niepodległej Polski. W czasie II wojny światowej Szubin został włączony bezpośrednio do III Rzeszy, a w wyniku niemieckiego terroru zginęło łącznie około 500 osób z Szubina i powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *