Szubin

Szubin – miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Po rozbiorach Polski Szubin znalazł się w zaborze pruskim. Mieszkańcy Szubina brali udział w Insurekcji kościuszkowskiej, Powstaniu listopadowym, Powstaniu styczniowym. W czasie Powstania wielkopolskiego pod Szubinem i Rynarzewem toczyły się długie i krwawe walki, decydujące o powodzeniu całego Powstania. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego Szubin znalazł się w granicach niepodległej Polski. W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli w Szubinie obóz jeniecki dla aliantów.

« Powrót do Leksykonu