Ford Aleksander

Aleksander Ford – właściwie Mosze Lifszyc, ur. 24 listopada 1908 roku w Kijowie i zmarły 4 kwietnia 1980 roku w Naples, polski reżyser żydowskiego pochodzenia, scenarzysta i członek PZPR. W latach 1948-68 Ford wykładał w łódzkiej filmówce, gdzie jego uczniami byli m.in. Roman Polański i Andrzej Wajda, od 1954 do 1956 był także dziekanem wydziału reżyserii filmówki w Łodzi. W […]

Read more

Władyka Wiesław

Wiesław Zygmunt Władyka (ur. 27 lipca 1947 w Baligrodzie) – polski dziennikarz, profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, literaturoznawca, historyk prasy. Członek PZPR. Związany jest z tygodnikiem ”Polityka”. Autor i redaktor publikacji historycznych. W 2012 został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Read more

Czapiewski Edward

Edward Czapiewski (ur. 5 września 1946 w Zalesiu) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tej samej uczelni w 1982 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2001 habilitował się. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W pracy naukowej zajął się zagadnieniami z zakresu historii Rosji oraz historii Polski i powszechnej w […]

Read more

Twaróg Mirosław

Mirosław Twaróg (ur. 19 maja 1944 w Gnieźnie) – dziennikarz i pedagog, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek PZPR. Redaktor naczelny ”Pod Wiatr”. W 1989 korespondent regionalnym ”Rzeczpospolitej”, i redaktor naczelny ”Tygodnika Bydgoskiego”. Przez rok (1995-1996) – redaktorem naczelnym ”Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.

Read more

Turski Ryszard

Ryszard Turski (ur. 1929, zm. 31 grudnia 2016) – doktor socjologii. Od 1957 ostatni redaktor naczelny tygodnika ”Po prostu”. Członek PZPR. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)

Read more

Tokarski Lesław

Lesław Tokarski (ur. 11 lutego 1930 w Gdyni, zm. 12 grudnia 2007) – polski dziennikarz, w latach 1981–1982 kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR. W latach 1986–1989 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL. W latach 1948–1956 był członkiem ZMP.

Read more

Szymczycha Dariusz

Dariusz Józef Szymczycha (ur. 21 maja 1960 w Słupsku) – polski polityk, dziennikarz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w tygodniku młodzieży szkolnej ”Na przełaj”, następnie w dzienniku ”Sztandar Młodych”. W 1988 i 1989 współpracował z Telewizją Polską. Członek PZPR, uczestniczył w obradach ”Okrągłego Stołu”.

Read more

Szydłowski Roman

Roman Szydłowski (ur. 27 listopada 1918 w Tarnowie, zm. 24 września 1983 w Warszawie) – polski krytyk teatralny, dziennikarz. Doktor praw Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Milicji Obywatelskiej, a następnie PZPR. Pełnił funkcję redaktora naczelnego ”Kultury” oraz razem z Marianem Eile współtworzył ”Przekrój”. Posądzony o poglądy prawicowo-nacjonalistyczne został usunięty z zajmowanych stanowisk i został sekretarzem w […]

Read more
1 2 3 4 115