108 błogosławionych męczenników II wojny światowej

108 błogosławionych męczenników II wojny światowej – 108 polskich męczenników, zamordowanych w czasie II wojny światowej z nienawiści do wiary (łac. odium fidei), beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku w Warszawie podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Wśród nich są trzej biskupi, dwudziestu sześciu kapłanów zakonnych, trzech kleryków, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięć osób świeckich. W […]

Read more

Klimuszko Czesław

Andrzej Klimuszko OFMConv., właśc. Czesław Klimuszko (ur. 23 sierpnia 1905 w Nierośnie, zm. 25 sierpnia 1980 w Elblągu) – polski duchowny rzymskokatolicki, franciszkanin. Był zielarzem, wizjonerem, jasnowidzem, medium i parapsychologiem. Śluby wieczyste złożył w 1926 roku, pierwszych wizji doznał tuż przed wybuchem II wojny światowej, w jej trakcie aresztowany przez gestapo. Po zakończeniu konfliktu zajął się zielarstwem i posługą na […]

Read more

Klepacz Michał

Michał Klepacz (ur. 23 lipca 1893 w Warszawie, zm. 27 stycznia 1967 w Łodzi) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łódzki w latach 1947–1967. Po maturze wstąpił do seminarium, wyświęcony na prezbitera w 1916 roku, w Petersburgu. Pracował jako profesor w Kielcach (na seminarium), szefował katedrze filozofii chrześcijańskiej w Wilnie, na Uniwersytecie Stefana Batorego. Aresztowany przez Niemców podczas II wojny […]

Read more

Skarszewski Wojciech

Wojciech Skarszewski herbu Leszczyc (ur. 10 listopada 1743, zm. 12 czerwca 1827 w Warszawie) – biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny chełmski w latach 1791–1805, biskup diecezjalny lubelski w latach 1805–1824, arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego w latach 1824–1827, pisarz wielki koronny, podkanclerzy koronny. Podczas pertraktacji z Jakobem Sieversem agitował za ratyfikacją traktatów rozbiorowych, członek Komisji Edukacji Narodowej, zwalniał z […]

Read more

Parysz Stanisław

Stanisław Parysz (o. Medard) (ur. 17 grudnia 1913 w Haczowie, zm. 20 czerwca 2013 w Nowej Soli) – polski zakonnik, kapelan AK, uczestnik Powstania warszawskiego, gwardian w klasztorach w Sędziszowie i Krośnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 maja 1939 roku, pracował w Krakowie. Podczas Powstania warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej i odniósł rany podczas starć z Niemcami. Po zakończeniu II wojny […]

Read more

Heide Jerzy

Jerzy Heide (ur. 3 października 1706 w Praslitach koło Dobrego Miasta, zm. 2 czerwca 1765 w Lidzbarku Warmińskim), polski duchowny katolicki, honorowy kanonik chełmiński, archiprezbiter lidzbarski, autor kroniki. Wywodził się z lokalnej, warmińskiej szlachty, po ukończeniu gimnazjum jezuickiego uczył się w seminarium, święcenia kapłańskie przyjął po studiach teologicznych. Pełnił posługę w Kwiecewie i Braniewie, był także kanonikiem honorowym kapituły chełmińskiej. […]

Read more

Chmielowski Benedykt

Benedykt Chmielowski (ur. 20 marca 1700 w Łucku, zm. 7 kwietnia 1763 w Firlejowie) – polski ksiądz katolicki, kanonik kijowski, pisarz dewocyjny, autor Nowych Aten, jednej z pierwszych polskich encyklopedii. Wykształcony przez jezuitów był proboszczem, kanonikiem katedralnym i cenionym encyklopedystą. Stworzył Nowe Ateny, pierwszą polską encyklopedię powszechną. Był także ekspertem od heraldyki oraz autorem niezwykle popularnego modlitewnika – Bieg roku […]

Read more

Kowalski Józef (1911)

Józef Kowalski – urodzony 13 marca 1911 w Siedliskach, zamordowany 4 lipca 1942 w Auschwitz) – polski ksiądz katolicki, salezjanin, błogosławiony Kościoła katolickiego. Józef Kowalski studiował teologię oraz filozofię w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku. Oprócz prayc jako sekretarz inspektorialny ks. inspektora Adama Cieślara, prowadził też działalność katechizacyjną wśród dzieci i młodzieży przebywających w pogotowiu opiekuńczym. W 1941 aresztowany […]

Read more

Buonaiuti Ernesto

Ernesto Buonaiuti (ur. 24 lipca 1881 roku w Rzymie i zm. 20 kwietnia 1946 tamże) – włoski historyk chrześcijaństwa, teolog, ekskomunikowany ksiądz katolicki. Związany z zagadnieniem modernizmu katolickiego. PRacował na uniwersytecie w Rzymie, ekskomunikowany za wywrotowe poglądy w 1921 roku i ponowie w 1924. Jego dzieła umieszczono na Indeksie ksiąg zakazanych i pozbawiono katedry na uczelni. Od 1931 roku przebywał […]

Read more
1 2