Manifest z Ventotene

Manifest z Ventotene – jest to dokument o charakterze manifestu utworzony przez włoskich komunistów w 1941 roku, osadzonych podczas internowania na wyspie Ventotene, w trakcie II wojny światowej – Altiero Spinellego, Eugenio Colorniego i Ernesta Rossiego. Jest w nim mowa o utworzeniu w Europie unii państw narodowych, których to postuluje się zlikwidowanie, jako przyczynę nieustannych konfliktów zbrojnych na kontynencie. Manifest […]

Read more

Traktat londyński

Traktat londyński – jest to umowa międzynarodowa, której podpisanie powołało do życia Radę Europy. Dokument został podpisany 5 maja 1949 roku w Londynie, a sygnowało go dziesięć państw – Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy. Obecnie jego stronami są wszystkie państwa europejskie (47) z wyjątkiem Białorusi.

Read more

Proces Rabat

Proces Rabat – jest to platforma dla politycznej współpracy zawiązana pomiędzy krajami położonymi wzdłuż szlaków migracyjnych pomiędzy Centralną, Zachodnią, Północną Afryką i Europą. Od czasu powstania w 2006 roku Proces Rabat ma na celu prowadzenie dialogu promującego rozwiązywanie problemów związanych z migracją, poprzez podejście, które promuje związek migracji z rozwojem państw-sygnatariuszy porozumienia. Proces Rabat ewoluował w szereg konferencji i porozumień […]

Read more

Deklaracja z Marrakeszu

Deklaracja z Marrakeszu – jest to tekst deklaracji politycznej podpisanej w wyniku odbytej 2 maja 2018 roku konferencji, która została przeprowadzona w temacie migracji i rozwoju. W zorganizowanej pod patronatem Komisji Europejskiej konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów państw Unii Europejskiej oraz Afryki. Deklaracja z Marrakeszu ma na celu rzekome powstrzymanie napływu imigrantów z Afryki do Europy, jednak wielu ekspertów geopolitycznych […]

Read more

Deklaracja w sprawie równouprawnienia Niemiec w dziedzinie zbrojeń

Deklaracja w sprawie równouprawnienia Niemiec w dziedzinie zbrojeń – deklaracja podpisana w 1932 roku na konferencji rozbrojeniowej w Genewie. Niemcy na konferencji rozbrojeniowej oczekiwały, że konferencja ta doprowadzi do zniesienia ograniczeń nałożonych na nie przez Traktat wersalski i pozwoli im zająć pozycję równą pozostałym mocarstwom zachodnioeuropejskim. Francja i Wielka Brytania była początkowo przeciwna temu, jednak pod naciskiem ministra spraw zagranicznych […]

Read more

Pakt reński

Pakt reński – traktat między Belgią, Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i Włochami podpisany na konferencji w Locarno w 1925 roku. Gwarantował on nienaruszalność granicy francusko-niemieckiej i belgijsko-niemieckiej. W pakcie nie zawarto gwarancji dla granicy polsko-niemieckiej, co otworzyło Niemcom drogę do rewizji granicy z Polską.

Read more

Układ w Rapallo

Układ w Rapallo – niemiecko-sowiecki układ podpisany na konferencji w Genui. Został podpisany 16 kwietnia 1922 roku Rzeszą Niemiecką a Rosją Sowiecką (następnie objął resztę republik sowieckich). Traktat składał się z sześciu artykułów które głosiły, że oba państwa wyrzekły się wzajemnych „odszkodowań zarówno za swe wydatki wojenne, jak i za szkody wojenny”, a także „za szkody niewojenne, które zostały wyrządzone wskutek […]

Read more

Układ z Rambouillet

Układ z Rambouillet – polsko-francuski układ z marca 1936 roku. Była to umowa, która ustalała kredyt udzielony Polsce przez rząd Francji, podpisana w miejscowości Rambouillet. Wynosił on 2,6 mld FRF. Było to około 90% rocznego budżetu wojskowego II RP. Połowa kwoty była do wykorzystania w pieniądzu, połowa w towarze. Całość miała być jednak zrealizowana przez zakupy u producentów francuskich. Nie […]

Read more

Pokój w Tylży

Pokój w Tylży (traktaty tylżyckie) – pokój zawarty w 1918 roku między Francją i Rosją (7 VII) oraz między Francją i Prusami (9 VII). Na mocy zawartych umów z terenów zagarniętych przez Prusy w II i III rozbiorze Polski postanowiono utworzyć Księstwo Warszawskie, a Gdańsk ogłoszono wolnym miastem pod protektoratem Prus i Saksonii. Oprócz tego Rosja otrzymała obwód białostocki, zobowiązując […]

Read more
1 2 3