Akademia Zamojska

Akademia Zamojska – powstała w 1594 roku uczelnia znajdująca się w Zamościu, ufundowana i utrzymywana wyłącznie ze środków fundatora miasta, kanclerza Jana Zamojskiego. Była to pierwsza w Polsce uczelnia prywatna i jednocześnie trzeci uniwersytet na ziemiach polskich po Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wileńskim. Akademia Zamojska została zlikwidowana decyzją władz zaboru austriackiego w 1784 roku.

Read more

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN, funkcjonujące także pod nazwą „Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk”) – naukowe towarzystwo, które zrzeszało badaczy przeróżnych dziedzin naukowych. Uczeni spotykali się od 1800 do 1832 roku w Warszawie. Należeli do niego literacki, uczeni, badacze rozmaitych dziedzin, którzy mieli na wspólnych spotkaniach okazję wymieniać swoją wiedzę z dziedzin, w których się specjalizowali. TPN można śmiało uznać za jednego […]

Read more

ASP w Krakowie

ASP w Krakowie (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki) – powstała w 1818 roku państwowa szkoła wyższa w Krakowie. Pierwotnie funkcjonowała pod nazwą Szkoła Rysunku i Malarstwa w ramach Oddziału Literatury UJ w Krakowie. Pierwszym szefem placówki był Jan Matejko. Tytuł Akademii Sztuk Pięknych przyznano uczelni w 1900 roku. Podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji Polski ASP w Krakowie […]

Read more

Gimnazjum Realne

Gimnazjum Realne – szkoła z etapami nauczania w postaci siedmiu klas. Funkcjonowała w Warszawie w latach 1841-1862 i była szkołą realną. Uczono tam przedmiotów ścisłych i technicznych, prowadzono także cenne zajęcia praktyczne z różnorakich zagadnień (np. gorzelnictwo, produkcja chemikaliów itp.). Była to jedna z najsławniejszych i najwyżej ocenianych szkół w Królestwie Polskim. W 1844 roku do tejże uczelni przyłączono Szkołę […]

Read more

Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie

Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie (Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych) – inaugurowana w 1844 roku warszawska uczelnia artystyczna, którą połączono z Gimnazjum Realnym. Na trzech wydziałach uczono rzeźby, malarstwa oraz architektury. Władze rosyjskie dokonały kasaty szkoły w 1864 roku, co było efektem upadku Powstania styczniowego. Szkoła Sztuk Pięknych na nowo powstała w 1904 roku, a w 1932 dokonano jej transformacji w […]

Read more

ASP w Warszawie

ASP w Warszawie (Akademia Sztuk Pięknych) – najstarsza polska wyższa uczelnia o charakterze artystycznym z siedzibą w pałacu Czapskich, w Warszawie. Historia uczelni sięga pośrednio roku 1816, wówczas na Uniwersytecie Warszawskim powstał Oddział Sztuk Pięknych, a następnie (po upadku Powstania listopadowego) Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1932 roku uczelnia działała pod nazwą Akademii Sztuk Pięknych. Reaktywowano ją po II […]

Read more

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium (Akademia Szlachecka) – prywatna szkoła założona w 1740 roku w Warszawie przez Stanisława Konarskiego. Posiadała charakter uczelni wyższej, początkowo zwała się Collegium Novum. Szkoła była prowadzona przez pijarów, a uczyli się w niej synowie magnatów i bogatych szlachciców – celem było kształcenie przyszłych pokoleń w duchu odpowiedzialności za losy kraju i utworzenie z nich polskiej elity intelektualnej. Szkoła […]

Read more

Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński (Akademia Wileńska, Uniwersytet Stefana Batorego) – państwowa uczelnia wyższa w Wilnie, założona w 1579 roku przez Stefana Batorego, króla Polski. Pierwotna nazwa to Akademia i Uniwersytet Wileński, w latach istnienia II RP (1919-1939) Uniwersytet Stefana Batorego. Jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Środkowej i Północnej, drugi co do daty powstania uniwersytet na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie państwowa […]

Read more

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa, która prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej. Została założona w 1951 roku.

Read more
1 2 3 29