Inwazja Niemiec na ZSRS

Inwazja Niemiec na ZSRS (opreracja Barbarossa) – była to agresja III Rzeszy na ZSRS podjęta przez Niemcy w trakcie II wojny światowej. Pierwotnie atak przewidziano na 15 maja 1941 roku, a plan operacji Adolf Hitler podpisał i zatwierdził jeszcze 18 grudnia 1940 roku. W obliczu problemów na Bałkanach Niemcy zmuszeni byli przełożyć start Operacji Barbarossa na 22 czerwca 1941 roku. […]

Read more

Powstanie Chmielnickiego

Powstanie Chmielnickiego – powstanie Kozaków Zaporoskich i chłopstwa ruskiego pod przywództwem hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego przeciwko Rzeczypospolitej, które wybuchło w 1648. Jako ostateczną datę zakończenia powstania Chmielnickiego przyjmuje się styczeń 1654 roku, gdy Chmielnicki zawarł w Perejasławiu unię o włączeniu lewobrzeżnej Ukrainy do Rosji oraz oddanie się Rady Kozackiej w opiekę carowi Rosji. Jednak skutkowało to rozpoczęciem wojny polsko-rosyjskiej (1654–1667).

Read more

Kleeberg Franciszek

Franciszek Kleeberg (ur. 1 lutego 1888 w Tarnopolu, zm. 5 kwietnia 1941 w Weisser Hirsch k. Drezna) – generał brygady Wojska Polskiego. W maju 1915 otrzymał przydział do Legionów Polskich. W związku z prośbą o zmianę obywatelstwa austriackiego na polskie, w czerwcu 1918 został karnie przeniesiony do armii austro-węgierskiej. Do Wojska Polskiego został przyjęty w grudniu 1918. Do maja 1924 pełnił obowiązki dowódcy […]

Read more

Bitwa pod Lenino

Bitwa pod Lenino – bitwa stoczona w dniach 12-13 października 1943 nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy Armią Czerwoną i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem. Bitwa ta była pierwszym bojem zorganizowanych w ZSRS wojsk polskich i dlatego rocznica jej była od 1950 do 1991 roku obchodzona jako Dzień Wojska Polskiego. Bitwę wygrali […]

Read more

Polska wojna prewencyjna

Polska wojna prewencyjna – plan wojny prewencyjnej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Po dojściu Hitlera do władzy, Piłsudski chcąc uprzedzić hegemoniczne zakusy Hitlera rozważał wojnę wyprzedzającą. Historycy są podzieleni odnośnie tego, czy działania Piłsudskiego i dyplomacji polskiej na przełomie 1932/1933 roku zmierzały tylko do wywarcia wpływu na Niemcy, czy też faktycznie początkowo zamierzano wywołać wojnę prewencyjną, ale widząc stanowisko Francji w tej […]

Read more

Polsko-niemiecka wojna celna

Polsko-niemiecka wojna celna – wojna celna wywołana w 1925 roku przez Niemcy. Miała ona na celu załamanie gospodarki Polski. Niemcy stanowiły 80% rynku zbytu polskiego węgla kamiennego. Eksport tego surowca został zablokowany. Kryzys wywołany wojną celną objawiał się 20-proc. spadkiem produkcji przemysłowej, spadkiem wartości złotego, inflacją, wysokim deficytem budżetowym i wysokim bezrobociem (szczególnie w woj. śląskim). Kryzys był jedną z […]

Read more