1939 r.: Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji z Polską

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Pakt ten rzeczywiście nazywał się deklaracją polsko-niemiecką o niestosowaniu przemocy i został podpisany 26 stycznia 1934 roku w Berlinie przez Józefa Lipskiego i Konstantina von Neurath. Został podpisany w momencie gdy Józef Piłsudski uznał, że Francja jest coraz słabszym sojusznikiem Polski oraz, że Polska powinna sama uregulować swoje stosunki z Niemcami.

Bezpośrednio potwierdziła to odmowa Francji przyjęcia tajnej propozycji wojny prewencyjnej przeciw Niemcom w obronie postanowień traktatu wersalskiego, wysuniętej przez Józefa Piłsudskiego w 1933 roku. Ze strony Niemiec motywem układu była chęć niedopuszczenia do akcji zbrojnej przeciw Niemcom w czasie, gdy były jeszcze niedozbrojone. Hitler w tym okresie próbował też skłonić Polskę do sojuszu z Niemcami wymierzonego w ZSRS.

Gdy 6 kwietnia 1939 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck podpisał porozumienie polsko-brytyjskie o gwarancjach wzajemnej pomocy wojskowej na wypadek agresji niemieckiej, do którego przyłączyła się Francja, Adolf Hitler w wygłoszonym 28 kwietnia przemówieniu w Reichstagu uznał anulowanie przez Polskę deklaracji polsko-niemieckiej. Pakt oficjalnie i prawnie był jednak ważny i został złamany  przez napaść na Polskę 1 września 1939 roku.

 

Dodaj komentarz