Czemu płaczesz Ty powstańcze?

[ Powrót do: Muzyka związana z powstaniami śląskimi ]

Kasia Moś – Czemu płaczesz Ty powstańcze?

Kamila Bieniek – „Czemu płaczesz Ty powstańcze?”

Czemu płaczesz Ty powstańcze?

Czemu płaczesz ty powstańcze,
czemu smutna twoja twarz?

Tu nie widzisz ojca, matki,
jeno ciemny, gęsty las.

Zostawiłeś w domu brata,
siostry były róŜe dwie,

i spłakana stara matka,
która wychowała cie.

Czy w powstaniu brak ci pracy,
czy ci tam doskwiera głód?

Tu w powstaniu są Ślązacy,
a Ślązacy – dobry lud.

Zapis nutowy numer 1

Zapis nutowy numer 2