Ej, dostone żytko sie kiwie

[ Powrót do: Muzyka związana z powstaniami śląskimi ]

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk – „Ej, dostone żytko sie kiwie”

Ania Brachaczek – „Ej, dostone żytko sie kiwie”

Ej, dostone żytko sie kiwie

Ej, dostone żytko sie kiwie,
uśnij synku kochany,
któś nom byndzie robił,
któś nom byndzie robił przy żniwie,
kiej taciczek w powstaniu?

Grencszucowie wczora tu byli,
uśnij synku kochany,
starzyka, boroczka,
starzyka boroczka nom wziyni,
bo chcioł iść na powstanie.

A nasz ujek w Opolu mieście,
uśnij synku kochany,
przyszło pismo: umarł,
przyszło pismo: umarł w hereście,
bo też szeł na powstanie.

Nadaremnie serduszko trudzisz,
uśnij synku kochany,
może byndzie zanim,
może byndzie za nim sie zbudzisz
wolny Ślązek kochany.

Zapis nutowy