Walka o wolność

[ Powrót do: Muzyka związana z powstaniami śląskimi ]

Walka o wolność.

Gdy handlarska Anglja, Włochy i Prusacy
W niewolę znów zakuć nas chcieli —
Wtedy po raz trzeci my Górnoślązacy
Do walki o wolność stanęli —
Ruszyliśmy wraz do powstania
Dla Ojczyzny swej ratowania —
I rzekliśmy światu mocno, po „pierońsku“
Że chcemy być wolni na Śląsku!

Dwa lata już przeszło, jak nas tu tumanią
Ententa wciąż węglem handluje —
Niemcy nas zaś dalej dręczą i germanią,
Komisja“ się wciąż przypatruje. —
Ruszyliśmy więc do powstania itd.

Choć plebiscyt, który nam tu narzucili
Do Odry dał większość Polakom —
To jednakże Anglik z Włochem uradzili,
Że kraj nasz dać trzeba Prusakom —
Ruszyliśmy więc do powstania itd.

Przez maj i przez czerwiec walka się toczyła,
Szczygólnie koło „Święty Anny“ —
„Linję Korfantego“ krew polska znaczyła —
Cześć Braciom Poległym i Rannym
Ruszyliśmy wraz do powstania itd.

Gdy Lloyd George wypuścił na nas psa Höfera
Z bandami „Selbstschutzu“ — „Orgeschu“ —
To mu dojechała „angorska cholera“
W Irlandji się z tego też cieszą,
Że ruszyliśmy do powstania itd.

„Na urlop“ poszliśmy, bo kazał Korfanty
A Rada się zastanowiła —
Gdyby zaś i nowa uchwała Ententy
Rzeczywiście nas pokrzywdziła —
To ruszymy znów do powstania
Dla Ojczyzny swej ratowania
I pokażem wrogom bronią po pierońsku.
Że musim być wolni na Śląsku.

Melodia: „Gdy naród do boju”

Zapis nutowy

Chwyty gitarowe