1605 r.: Bitwa pod Kircholmem

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Bitwa stoczona 27 września 1605 roku pod Kircholmem (obecnie miejscowość Salaspils na Łotwie) w czasie wojny polsko – szwedzkiej o Inflanty. Bitwa była jednym z największych zwycięstw I Rzeczypospolitej. Wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, głównie dzięki użyciu husarii jako siły przełamującej, rozgromiły ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką. Zwycięstwo jednak nie dało przewagi nad Szwecją, nieopłacone i niezadowolone wojsko rozproszyło się a Chodakiewicz został odwołany do kraju.

Zobacz więcej: Bitwa pod Kircholmem.

Dodaj komentarz