1979 r.: Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia”. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979. Pierwszego dnia pielgrzymki odbyła się Msza Święta na placu Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) w Warszawie.  Padły podczas niej słynne później słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Słowa te miały dwa symboliczne znaczenia duchowe, które wzywało do nawrócenia się i polityczne, które wzywało do walki o zmianę ustroju z totalitarnego na demokratyczny . Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *