Tauber Abram

Abram Tauber – żydowskiego pochodzenia komendant UB w Chodlu. W czasie II wojny światowej ukrywany był przez oficera AK, podporucznika Stanisława Wnuka, ps. Opal, związanego z oddziałem majora Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora. Abram Tauber był przechowywany wśród oddziału, a następnie odtransportowany do sowieckiej partyzantki. Kiedy został komendantem UB, Tauber zaprosił czterech żołnierzy AK, z lokalnego zgrupowania, na które poszli dobrowolnie i bez broni. Zostali przez niego związani drutem kolczastym i zastrzeleni. Oddział Zapory zaatakował więc w nocy z 5 na 6 lutego 1945 roku posterunek w Chodlu, ale Abram Tauber zbiegł. Miał później udać się do Izraela.

« Powrót do Leksykonu