Akcja Burza

Akcja Burza – operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej przeciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Operacja trwała od 4 stycznia 1944 roku, czyli od momentu wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie. Polegała na pomocy wojskom sowieckim w walce z Niemcami.

W 2014 roku raper Tadek, wraz z wydaniem swojej drugiej płyty z patriotycznym rapem „Niewygodna Prawda II”, ogłosił akcję Burza polegającą na organizowaniu w całej Polsce koncertów i wydarzeń patriotycznych.

Zobacz więcej: akcja Burza

« Powrót do Leksykonu