Trzebiński Andrzej

Andrzej Trzebiński – ur. 27 stycznia 1922 r. w Radgoszczy koło Łomży, rozstrzelany 12 listopada 1943 r. w Warszawie, polski poeta, dramaturg, krytyk literacki i publicysta. Po konspiracyjnej maturze w 1940 roku podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował slawistykę i filologię polską. Łączył studia i pracę zarobkową (tracza na kolei) z działalnością konspiracyjną. Od 1942 roku związany z Konfederacją Narodu. W konspiracji angażował się przede wszystkim w organizację ruchu literackiego. Od początku brał udział w wydawaniu pisma „Sztuka i Naród” pierwszego podziemnego almanachu literackiego.

Był autorem wielu artykułów programowych próbujących zdefiniować zadania literatury i miejsce pokolenia wchodzącego do niej w sytuacji okupacji. Na przełomie maja i czerwca 1943 roku został redaktorem naczelnym „Sztuki i Narodu”, był nim do czasu aresztowania w listopadzie tegoż roku. Długo poszukiwany przez Niemców jako redaktor „SiN-u”, aresztowany został nie w związku ze swą konspiracyjną działalnością, ale za nielegalne korzystanie z fabrycznej stołówki, pod fałszywym nazwiskiem Andrzeja Jarocińskiego. Nie został zidentyfikowany. Rozstrzelano go, jako jednego z zakładników, w egzekucji ulicznej na rogu ul. Wareckiej i Nowego Światu 12 listopada 1943 roku. Miał wtedy 21 lat. Był autorem pieśni „Wymarsz Uderzenia”.

Posłuchaj: „Wymarsz Uderzenia”

« Powrót do Leksykonu