Armia Andersa

Udostępnij

Polskie Siły Zbrojne w ZSRS – potoczna nazwa „Armia Andersa” pochodzi od nazwiska dowódcy generała Władysława Andersa. Armia została utworzona w 1941 roku po wybuchu wojny między Niemcami a ZSRS, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych gułagu. Podporządkowana była legalnemu Rządowi RP na emigracji. Od 1943 roku walczyła już jako 2 Korpus Polski.

« Powrót do Leksykonu