Kobułow Bogdan

Bogdan Kobułow – ur. 1 marca 1904 r. w Tbilisi, zm. 23 grudnia 1953 r. w Moskwie, sowiecki komisarz bezpieczeństwa państwowego II rangi, generał pułkownik, w latach 1938-1941 zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii. Został członkiem Kolegium Specjalnego NKWD (tzw. centralnej trójki), które organizowało oraz nadzorowało zbrodnię katyńską na polskich jeńcach wojennych i więźniach. W skład tej trójki wchodzili także Wsiewołod Mierkułow i Leonid Basztakow. Bogdan Kobułow został aresztowany 27 czerwca 1953 roku razem z Berią i oskarżony o liczne nadużycia oraz o szpiegostwo, po czym skazany na śmierć i rozstrzelany.

« Powrót do Leksykonu